Dept. of ORL-HNS, Kyoto University

Member

Member list

Professor and Chairman

Omori Koichi
CV

Associate Professor

 

Lecturer

Nakagawa Takayuki
CV
Tateya Ichiro

CV

Yamamoto Norio

CV

Kitamura Morimasa
CV

Assistant Professor

Yamashita Masaru

CV

Okano Takayuki

CV

Suehiro Atsushi

CV

Kishimoto Yo

CV

Iki Takehiro

CV

Kita Tomoko

CV

Ohnishi Hiroe

CV

Staff

 • Mizuta Masanobu
 • Nao Hiwatashi
 • Yamazaki Hiroshi
 • Yamahara Kohei
 • Harada Hiroyuki
 • Daido Megumi
 • Ito Mayuko
 • Otsuki Shuya
 • Taguchi Atsushi
 • Tamura Keiichi
 • Nonomura Machi

Graduate School Students

 • Tsuji Takuya
 • Kawnazawa Yuji
 • Sakamoto Susumu
 • Suzuki Ryo
 • Mizukoshi Akifumi
 • Ueda Toshio
 • Desislava Skerleva
 • Tona Risa
 • Sogami Toru
 • Okuyama Hideaki
 • Kishimoto Ippei
 • Fukui Masahiro
 • Furuta Ichiro
 • Mizuno Kayoko
 • Kuwata Fumihiko
 • Yoshimatsu Masayoshi
 • Miyatake Tomomi
 • Kaba Shinji

Researcher

 • Taura Akiko
 • Hiraumi Harukazu
 • Sakamoto Tatsunori
 • Iguchi Fukuichiro
 • Ogita Hideaki
 • Nishimura Koji
 • Taniguchi Mirei
 • Kitajiri Shin-ichiro
 • Katsuno Tatsuya
 • Nakamura Ryosuke
 • Miyoshi Takushi
 • Miyazaki Akio
 • Sekiya Tetsuji

Adjunct Professor

 • Ito Juichi
 • Takagi Akira
 • Haji Tomoyuki
 • Naito Yasushi
 • Nakamura Hajime
 • Kurata Kyosuke
 • Miura Makoto
 • Tsuji Jun
 • Kanemaru Shin-ichi
 • Funabiki Kazuo
 • Miyazaki Hidemi
 • Hori Ryusuke
 • Yamaguchi Shinobu
 • Morotou Saburo
 • Kurachi Masako